Misiunea noastră

SUNTEM BINE INFORMAȚI ȘI PROACTIVI ÎN A NE ÎNDEPLINI ROLUL ASUMAT.

Protecția datelor cu caracter personal trebuie să se așeze pe o informare corectă și consecventă a operatorilor de date și a persoanelor vizate.

 • Ne asumăm datoria de a ne informa clienții despre măsurile recomandabile pentru a asigura un grad optim de securizare a datelor cu caracter personal pe care le prelucrează;
 • Ne tratăm clienții cu Respect, Onestitate și Responsabilitate – cei 3 piloni pe care ne structurăm activitatea.

Suntem conștienți de faptul că, prin prisma misiunii noastre, clienții noștri au încredere în noi când ne relevă părți vulnerabile din afacerea lor și ne asumăm angajamentul discreției absolute asupra informațiilor ce ne sunt aduse la cunoștință.

Suntem orientați, în principal, pe identificarea și analizarea nevoilor reale de protecție a datelor cu caracter personal și a proprietății intelectuale, așa cum este oportun pentru fiecare afacere în parte.

Acționăm deopotrivă și sub aspectul prevenirii. În acest sens, îi explicăm clientului ce măsuri interne sunt recomandabile în cadrul organizației pentru protejarea datelor cu caracter personal și pentru prevenirea/combaterea concurenței neloiale și/sau a contrafacerii.

Înțelegând mecanismul de funcționare a unei afaceri, putem recomanda antreprenorilor care apelează la serviciile noastre soluții eficiente ce îmbunătățire a gradului de securizare a datelor cu caracter personal prelucrate și a capitalului intelectual propriu.

SUNTEM AUTENTICI ÎN CEEA CE FACEM ȘI NE ANGAJĂM CA MEREU SĂ PERFORMĂM PENTRU CLIENȚII NOȘTRI.

Credem cu tărie în resursele interioare de care dispunem. Muncim cu dedicare să fim tot mai buni, pe zi ce trece. Suntem dedicați, responsabili și focusați. Credem că fiecare persoană își poate atinge potențialul maxim și poate depăși orice obstacol prin determinare și deschidere spre învățare continuă.

VIZIUNEA NOASTRĂ

PREVENȚIA – PREMISĂ ȘI REZULTAT

Furnizăm servicii de protejare a datelor cu caracter personal și a capitalului intelectual pe care îl dețin. Ne raportăm la fiecare nivel al organigramei, prin oferirea unor instrumente importante de securizare a acestui capital deosebit de abstract, dar și deosebit de valoros.

ECONOMISIREA RESURSELOR

Știm că BANII înseamnă TIMP, așa că ne concentrăm pe economisirea resurselor clientului nostru, pe întreaga durată a colaborării noastre. Mai mult, avem în vedere minimizarea costurilor în planul strategic/de implementare pe care îl propunem.

ORIENTAREA CĂTRE CLIENT

Fiecare client este unic, fiecare are un specific propriu în activitatea pe care o desfășoară. Suntem pregătiți să oferim fiecărui client în parte soluții personalizate de protecție a datelor cu caracter personal sau/și a capitalului intelectual, potrivit nevoilor specifice.

ROLUL NOSTRU

Mulți dintre clienții noștri apelează la noi după ce au colaborat cu alt consultant sau după ce nu reușesc să obțină singuri rezultatele propuse. Indiferent de circumstanțe, există șanse mari să vă putem fi de ajutor în:

 • a vă îndruma și a vă ajuta să prelucrați datele cu caracter personal în deplină conformitate cu reglementările cuprinse în Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date – cunoscut sub denumirea de GDPR (General Data Protection Regulation) sau RGPD (Regulamentul General în Protecția Datelor);
 • a face o radiografie profesionistă a situației capitalului dvs. intelectual la momentul de față. Acesta este punctul de plecare în tot demersul gestionării capitalului intelectual. Ne pasă de compania dvs., ne pasă de oamenii cu care lucrați, de nevoile dvs. specifice și de obținerea unor rezultate ce să servească afacerii dvs.

Clienții noștri au încredere că rezolvăm situații delicate într-o manieră sigură și confidențială, încă de la prima noastră întâlnire. Încrederea este primul nostru atribut identificat de clienții noștri, atunci când discutăm mai degrabă soluții, decât probleme.

Înțelegând mecanismul de funcționare a unei afaceri, putem recomanda antreprenorilor care apelează la serviciile noastre soluții eficiente, fiabile.

SUNTEM AUTENTICI ÎN CEEA CE FACEM ȘI NE ANGAJĂM CA MEREU SĂ PERFORMĂM PENTRU CLIENȚII NOȘTRI.

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Protecția datelor

GDPR este acronimul de la General Data Protection Regulation, respectiv Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, emis în 27 aprilie 2016 de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene. Actul normativ a intrat în vigoare în 25 mai 2018 pe teritoriul tuturor celor 28 state membre ale Uniunii Europene.

Acest Regulament instituie reguli clare sub care este permisă prelucrarea datelor cu caracter personal de către operatorii de date, sub supravegherea Autorităților Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

În categoria datelor cu caracter personal pe care le protejează Regulamentul (UE) 679/2016 sunt date precum datele de identificare, datele de contact, date financiare, date de natură socială, date de urmărire (tracking dispozitive, mașini) etc. Dintre toate aceste date, o atenție deosebită se acordă datelor considerate a fi sensibile, cum sunt datele medicale, datele privind orientarea și viața sexuală, date privind convingerile filozofice, religioase sau politice, date privitoare la infracțiuni, date genetice și biometrice, date ale minorilor.

Toate datele personale trebuie prelucrate cu respectarea principiilor și drepturilor persoanelor vizate, întocmai cum este statuat în GDPR.

GDPR este beneficiarul unei promovări masive mai ales în mediul online, cu precădere datorită măsurilor punitive aplicabile – pe lângă posibilitatea suspendării activității pe o perioadă delimitată, amenzi colosale de până la 4% din cifra de afaceri pe anul trecut, măsuri care fac ca acest Regulament să devină legea cu cele mai mari amenzi din lume.

Dacă prelucrezi date cu caracter personal, la nivel minimal e necesar să-ți auditezi fluxul informațional pentru a afla care cerințe GDPR sunt aplicabile afacerii tale. GDPR își propune să protejeze dreptul fundamental la protecția datelor personale pentru toate persoanele fizice. Orice afacere este posibilă cu participarea angajaților, reprezentanților, colaboratorilor și/sau clienților persoane fizice cu care sunt realizate activitățile zilnice – persoane fizice a căror date cu caracter personal se impune a fi prelucrate în mod corespunzător în raport cu prevederile GDPR.

În funcție de specificul și modul de organizare a activității firmei, GDPR este aplicabil tuturor organizațiilor, într-o măsură mai mare sau mai mică. Cert este că oricine prelucrează date cu caracter personal are obligația de a respecta cerințele GDPR și de a fi în măsură să dovedească, când îi este solicitat acest lucru, respectarea drepturilor persoanelor vizate și a celorlalte cerințe cuprinse în Regulament și legislația națională emisă în completare.

Orice persoană vizată are dreptul de a se adresa în instanța de judecată sau A.N.S.P.D.C.P. – Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro) cu o plângere, situație în care Autoritatea se autosesizează din oficiu și demarează un control la operatorul de date pentru a stabili dacă plângerea este întemeiată.

În cazul în care un operator sau o persoană împuternicită de operator încalcă în mod intenționat sau din neglijență prevederile privind protecția datelor cu caracter personal, GDPR prevede la art. 83 că se aplică amenzi administrative de până la 20.000.000 EUR sau, în cazul unei întreprinderi, amenzi administrative de până la 4% din cifra de afaceri anuală (nu din profitul realizat) corespunzătoare exercițiului financiar anterior, în funcție de natura dispozițiilor încălcate.

Alte măsuri punitive instituite pot fi: limitarea temporară sau definitivă asupra prelucrării, sau o suspendare a fluxurilor de date, măsuri cu grave repercusiuni asupra organizației.

În acest context, este oportună  conștientizarea problematicii datelor cu caracter personal și conformarea la GDPR cât mai curând posibil.

Proprietate intelectuală

Capitalul intelectual al întreprinderii are 3 componente principale: capitalul uman, capitalul relațional și capitalul structural-organizațional.

Capitalul uman este compus din competențele, comportamentul și abilitatea intelectuală a angajaților, stimulate și completate prin prisma acțiunilor întreprinse de angajator.

Capitalul relațional este compus de legăturile organizației create cu toți partenerii de afaceri, fie ei clienți, furnizori, autorități publice, bancare și chiar cu acționarii.

Capitalul structural-organizațional este compus din proprietatea intelectuală:

 • titluri de proprietate intelectuală;
 • proiecte;
 • fișiere cu clienți/ furnizori;
 • documentații, manuale, procedee de lucru;
 • rețete de producție, împreună cu cultura întreprinderii – percepția mediului extern asupra activității firmei și capitalul de încredere în viitorul întreprinderii;
 • lansare de noi soluții;
 • instruiri viitoare;
 • proiecte de modernizare și reorganizare;
 • active care reflectă relații cu piața – marca de fabrică, vadul comercial, loialitatea clienților, canalele de distribuție, portofoliul de comenzi, contractele de licență și franciză;
 • active axate pe individ – pregătirea/calificarea și experiența colectivă, abilitățile de rezolvare a problemelor, stilul și arta conducerii;
 • active de natura proprietății intelectuale – secrete comerciale, brevete de invenție, active de infrastructură;
 • toate tehnologiile, procesele și metodologiile ce stau la baza funcționării organizației, metode de management a vânzărilor, bazele de date, sistemele de comunicații.

Un document eliberat de o autoritate de stat în proprietate intelectuală care atestă că titularului respectiv i s-a conferit dreptul exclusiv de exploatare pentru obiectul de proprietate intelectuală/industrială (de natură intangibilă, cum ar fi o compoziție grafică, o expresie, un model sau desen, etc.) menționat expres sau cel puțin dreptul de a interzice terților o serie de comportamente, care pot fi considerate atingeri ale protecției conferite de acest titlu.

Cele mai cunoscute titluri de protecție sunt: brevet de invenție, brevet de design, certificatul de utilitate, certificatul pentru modele de utilitate, certificatul de înregistrare a modelului/desenului, certificatul de înregistrare a mărcii, brevetul de soi, brevetul de plante ș.a.m.d.

Practic, titlul de proprietate intelectuală este ca un titlu de proprietate imobiliară, de exemplu, cu excepția faptului ca atestă calitatea de proprietar asupra unui logo sau a unei invenții, și nu asupra unei clădiri sau a unui teren.

Orice persoană fizică sau juridică ce înțelege importanța și dorește să-și asigure dreptul de proprietate intelectuală asupra creației sale, sub forma unui certificat de înregistrare a acestor drepturi la autoritățile competente, la nivel național, comunitar și internațional – certificat opozabil terților.

Antreprenorii care înțeleg importanța acestui titlu știu foarte bine să folosească funcțiile sale, cum ar fi cea de identificare a produsului și a originii acestuia, de monopol, de capital (titlurile de proprietate intelectuală sunt supuse evaluării), funcția de instrument strategic în strategiile de marketing, de protecție a consumatorilor, de calitate și publicitate, inclusiv funcția de concurență.

În spețele juridice ce au ca obiect acțiuni promovate în combaterea concurenței neloiale/contrafacere, prezentarea la instanța de judecată a Certificatului de înregistrare a mărcii reprezintă o probă incontestabilă a anteriorității și a interesului manifestat de reclamant de a lua măsuri minime de protecție a capitalului intelectual propriu.