Combatere concurență neloială

Proprietate Intelectuală & Management

COMBATERE CONCURENȚĂ NELOIALĂ

Concurența neloială este orice act sau fapt contrar uzanțelor cinstite în activitatea industrială și de comercializare a produselor, de execuție a lucrărilor, precum și de efectuare a prestărilor de servicii.

De asemenea, aceasta este o infracțiune prevăzută de art. 301 din Codul Penal și de Legea nr. 11/1991, care constă în fabricarea ori punerea în circulație a unor produse care poartă denumiri de origine sau indicații de proveniență false, precum și în aplicarea pe produsele puse în circulație de mențiuni false privind brevetele de invenții, sau în folosirea unor nume comerciale sau a denumirilor unor organizații comerciale sau industriale, cu scopul de a induce în eroare pe beneficiari.

Apără-ți interesele când munca ta este copiată!

Marca este un element esențial din strategia companiilor, deoarece face distincția dintre produsele și serviciile proprii și cele ale concurenței. Pentru titularul ei, marca reprezintă un bun patrimonial și un instrument de a se prezenta în mod autentic pe piață, de a-și câștiga și fideliza clienții, de a dobândi distinctivitate și notorietate.

Din momentul în care o marcă este suficient de vizibilă și apreciată pe piață, ea devine interesantă și pentru cei care aleg să profite de pe munca celorlalți si să culeagă foloase necuvenite, prin acțiuni de concurență neloială sau contrafacere.

De-a lungul anilor, am întâlnit și gestionat cu succes numeroase cazuri în care foști angajați, asociați sau colaboratori au părăsit la un moment dat „barca” și au înființat o afacere identică, pe același domeniu de activitate și de multe ori cu același nume comercial. Ba mai mult, uneori au înregistrat ei marca la OSIM, deoarece era liberă la înregistrare.

În aceste situații, lipsa certificatului de înregistrare a mărcii reprezintă o problemă majoră, întrucât orice demersuri juridice ulterioare trebuie să probeze, printre altele, și dreptul de exclusivitate care derivă din documentul emis de către OSIM.

O speță foarte grăitoare puteți găsi aici.

Combate concurența neloială!

Îți stăm la dispoziție, prin avocații noștri specializați, pentru a identifica și obține cea mai bună soluție de apărare a drepturilor tale!